ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΛΤΔ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΛΤΔ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ  ΤΗΛ. +357 99 250422

                                  mail: ixthiotrofiamilona@gmail.com

                                  pestrofa@ixthiotrofiamilona.com

 

  Γενικός Διευθυντής : Ιωάννης  Μυλωνάς