Χειμώνας 2018


                                                                                                                              Κτήριο Επεξεργασίας

                                                                                                                                        Οι δεξαμενές


το αποτέλεσμα

                                                                                                                                     η τοποθεσία μας
                                                                                                                 οικογενειακές ιστορικές  φωτογραφίες